Šta dobijate

Montenesoft doo predstavlja sistemski zaokruženu ponudu na crnogorskom intelektualnom tržištu.

Prednosti Montenesoft edukacije

U komnikaciji sa nama i oblikovani našim edukativnim procesom, kroz seminarske programe Montenesofta, dobijate:

 • vrijedne vještine, znanja, iskustva i temelj za izgradnju i razvoj uspješne karijere;
 • mogućnosti razvoja i usavršavanja ličnog potencijala;
 • moćne alate koje možete koristiti i primjenjivati odmah - insistiramo na integraciji i praktičnoj primjeni stečenih znanja;
 • mogućnost kvalifikacije za viši nivo plate ili bolje plaćene poslove;
 • kvalitetnu edukatorsku podršku na svakom koraku Vašeg obrazovnog procesa;
 • edukativno okruženje koje stimuliše kreativnost, inovativnost i rast;
 • rad u malim grupama;
 • učenje u moderno opremljenim prostorima;
 • primjenu najsavremenijih tehnologija koje prate edukativni proces;
 • mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja;
 • izvanredan i korisni radni materijal;
 • licencirane sertifikate - poslodavci daju prednost kandidatima odnosno zaposlenima sa sertifikovanim znanjima i vještinama.

Šta žele preduzetnici i poslodavci

Ugled i visoku konkurentnost preduzeća na tržištu.

Organizacijsku kulturu i strukturu koje imaju ključnu ulogu u izgradnji kapaciteta preduzeća i njegovih zaposlenih za fleksibilno i pravovremeno odgovaranje na zahtjeve i pritiske iz okruženja.

Podsticajnu i afirmativnu atmosferu u preduzeću koja aktivira kreativni potencijal zaposlenih i inspiriše ih da daju svoj maksimalni doprinos razvoju poslovanja.

Inovativne i kreativne zaposlenike koji su otvoreni za učenje novih znanaja i vještina i koji imaju umijeća da proces učenja povežu sa procesom primjene znanja u realnim poslovnim situacijama.

IMAGE_TITLE_HERE banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.