O seminarima

Montenesoft doo predstavlja sistemski zaokruženu ponudu na crnogorskom intelektualnom tržištu.

Montenesoft seminari

Unutar palete intelektualnih/stručnih usluga koje nudi MONTENESOFT upravo poslovni segment "Seminari" predstavljaju osnovu našeg rada.

Nudimo atraktivne i brojne seminarske teme.

Kategorije tema prevazilaze standardne teme IT tehnologije, iz razloga što je fokus naših učesnika u znatnoj mjeri usmjeren na profil IT menadžera. Za profesionalno obavljanje ovakve funkcije, koja je povezana sa nevjerovatnim izazovima, potrebne su kompetencije ne samo na širokom tehničko-tehnološkom polju već su neophodne brojne kompetencije na polju retorike, prezentacije, usavršavanja ličnosti, team bulidinga, IT prava, HR-tema, itd.

Shodno didaktičkom pristupu, u okviru Montenesoft obuka, učesnici seminara uključeni su u interesantan, pobuđujući i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih IT vještina. Razmjena znanja je organizovana u seminarskim grupama, u kojima se vodi računa o nivou opterećenosti svakog učesnika ponaosob.

Kompetencija koju mi stvaramo kod polaznika seminara podrazumijeva lepezu adekvatnih, primjenjivih znanja spojenih sa sposobnostima realizacije ciljeva (ili rješavanja problema).

Moto naših seminara je efikasno osposobljavanje za učinkovito djelovanje na polju informacionih tehnologija sa mogućnošću konstante nadogradnje.

Učesnici seminara dobijaju visoko kvaltitetan materijal za praćenje predavanja.

Tokom cjelokupnog trajanja seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija među učesnicima kao i interaktivni odnos između predavača i učesnika seminara.

Podržan individualni rad.

Druženje u prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Tehnička logistika Montenesoft seminara

Nudimo

  • motivišuću radnu klimu.
  • iskusan menadžment i administraciju koja njeguje optimalnu komunikaciju.
  • profesionalnu infrastrukturu i kompletno instalirane (od strane našeg tehničara u seminarskoj sali uvijek gotovo postavljene/pripremljene) performantne Fujitsu laptop računare biznis klase, kako za predavača tako i za sve učesnike seminara.
  • kvalitetan i obuhvatan radni materijal.
  • moderne moderatorske table sa kompletnim savremenim moderatorskim materijalom i priborom.
  • kod specijalizovanih obuka, koje podrazumijevaju određene programerske vještine i znanja, polaznici dobijaju korisne alatke i takozvane otvorene softverske pakete na prenosnim skladišnim uređajima koje, shodno našim opštim uslovima, učesnici mogu ponijeti sa sobom nakon završetka seminara i mogu kompletno, neograničeno i bez restrikcija zaštite intelektualnih svojina (svi sadržaji su generisani od strane Montenesoft doo) koristiti, kako za svrhe svoje profesije u svojim kompanijama i institucijama tako i u svoje privatne svrhe.

Montenesoft edukativna paradigma

Edukativna paradigma naših seminara i radionica dizajnirana je po sljedećim pravilima:

Pravilo vladavine stalne promjene. Pravilo transfera znanja. Pravilo organizacione sheme učenja. Pravilo efikasne povratne informacije. Pravilo stabilnosti i održivosti. Pravilo kontinuiranog razvoja i unapređenja.

IMAGE_TITLE_HERE banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.