Naši ciljevi

Montenesoft doo predstavlja sistemski zaokruženu ponudu na crnogorskom intelektualnom tržištu.

Vizija

Montenesoft je centar za obrazovanje, osposobljavanje i obuku odraslih, usmejren na ekonomski rast i razvoj Crne Gore, kroz brzo reagovanje na potrebe privrede i tržišta rada za mobilnom i fleksibilnom radnom snagom i kvalitetno zadovoljavanje potreba za znanjima, vještinama i kompetencijama kako zaposlenih, tako i nezaposlenih.

Socijalno-ekonomska misija

Težimo da:

  • povećamo stopu participacije odraslih u programima obrazovanja, obuke i osposobljavanja i doprinesemo razvoju ljudskog kapitala;
  • doprinesemo privrednom restruktuiranju zemlje uvođenjem digitalnih tehnologija;
  • omogućimo pojedincima zapošljivost, profesionalni razvoj, punu socijalnu participaciju i lično samoispunjenje;
  • razvijamo važnost koncepta doživotnog učenja/obrazovanja koji doprinosi uspostavljanju ekonomije i društvene organizacije zasnovane na znanju i integrisanju u evropske tokove.

Razvoj informatičkog društva. Primjena savremenih tehnologija.

Razvoj informatičke umjetnosti i stvaralaštva. Inovativni i istraživački rad u IT okruženju.

Podrška pri dostizanju uslova za regionalne, evropske i svjetske IT integracije. Primjena savremenih tehnoloških standarada i standarda procesa rada u IT sektoru.

Podsticanje i zagovaranje zakonodavstva u IT oblasti. Širenje Informacionih Tehnologija i njihova dostupnost svima.

IMAGE_TITLE_HERE banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.