Ostale usluge

IT Revizija

Usluge IT Revizije

Stručnim IT službama unutar kompanija i institucuja pružamo usluge IT revizije. Nudimo im sprovođenje neutralnih eksternih revizija koje potencijalno tretiraju tematske oblasti kao što su, na primjer, finansijski reporting, sigurnosne teme, temu Compliance ili Gouvernance ili druge tematske oblasti s fokusom na IT i softver.

Polazna pozicija naših revizija je definicija IT segmenta, aspekta, povoda, obima, vremenskog trenutka i mjesta sprovođenja revizije. Povod za sprovođenje IT Revizja su, često, događaji koji nekada leže u budućnosti a nekada u prošlosti. Ti događaji mogu biti investicije, reorganizacije, fuzije, akvizicije, outsourcing kao i IT Revizije od strane drugih revizora.

Kao primjer bi se mogla navesti predstojeća fuzija, gdje postoji zainteresovanost za postizanje transparencije rizika što se tiče aspekata sigurnosti, ekonomičnosti i sklada sa zakonima kao i sklada sa određenim smjernicama i pravilnicima.

Za uspješno sprovođenje IT Revizije nepohodne su ekcelentne sposobnosti IT Analize, a u istoj mjeri i kompetencije realizacije uvijek adekvantne Dokumentacije koja je pogodna da ostvari optimalno jasan iskaz registrovane situacije i jasan iskaz rezultata.

IT Revizije koje mi nudimo usmjerene su specijalno na segement softverske IT infrastrukture, počev od softverskih arhitektura i interfejsova sve do revizije konkretnog softverskog koda, po potrebi, takođe, i u sofverskom razvojnom okruženju i pomoću dibagera.

Tokom IT Revizija u našem fokusu su, takođe, i relacione baze podataka, revizije relacionog dizajna, konzistencija i redundancija podataka, database menadžment i sl.

Integrisane biznis & IT strategije! banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

#

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi MONTENESOFT DOO, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

#

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

#

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

#

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

#

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.