Ostale usluge

IT Dokumentacija

Usluge IT Dokumentacije

Evropske studije pokazuju kako se, naročito unutar velikih institucija i kompanija, registruju značajni deficiti tehničke dokumentacije, a naročito IT Dokumentacije i njenog specifičnog segmenta, softverske dokumentacije internog tipa. Jedan od značajnih uzroka dokumentacijskog deficita je nedostatak multidisciplinarnih kompetencija autora tehničke dokumentacije. Preduslov kvalitetno pripremljene tehničke i IT Dokumentacije jeste autor multidisciplinarnih kompetencija.

Kvalitet i profesionalnost

Pisanje profesionalne tehničke dokumentacije, pored opšte umješnosti pisanja, zahtijeva odlično vladanje govornom logikom. U slučaju pisanja tehničke dokumentacije ove sposobnosti se demonstriraju upotrebom kauzalnih, kondicionalnih, konsekutivnih i koncesivnih iskaza.

Autori tekstova tehničke dokumentacije znaju da, pored pravila konzistencije govora na nivou rečenice, moraju konsekventno da obezbijede konzistenciju iskaza, naziva, oznaka, tehničkih vrijednosti i podataka na nivou cjelokupnog dokumenta, a u slučajevima obimnih IT projekta čak i na nivou koji usklađuje veći broj "nezavsinih" ali po predmetu ipak povezanih dokumenta!

Globalni trendovi

Jedna izraženo važna oblast pisanja profesionalne tehničke dokumentacije obuhvata specifičnost strukturnih pitanja dokumenata tehničke dokumentacije, posebno valjanih i priznatih struktura koje su naročito pogodne za IT Dokumentaciju internog tipa. Koliko god struktura dokumenata IT Dokumentacije eksternog tipa bila mnogima poznata, jer takvih dokumenata na tržištu ima mnogo (na primer, brojna User manual korisnička uputstva), toliko je mnogima nepoznat optimalni sistem strukture interne IT Dokumentacije i njenog specijalnog segmenta softverske dokumentacije. U navedenom smislu, mi vladamo kompetencijama realizacije IT Dokumentacije koja slijedi principe i preporuke vodećih evropskih gremija koji se bave profesionalnom tehničkom, IT i softverskom dokumentacijom.

Kao profesionalne autore IT dokumentacije nas odlikuju: sposobnosti i znanja dobrih pisaca, obimna znanja informacionih tehnologija, IT infrastrukura, softvera, poznavanje brojnih programskih jezika, kompleksnih struktura i strogih pravila relacionih baza podataka.

Integrisane biznis & IT strategije! banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.