Ostale usluge

IT Analiza

Usluge IT Analize

Stručnim IT službama unutar kompanija i institucija neophodna je IT Analiza, s posebnim fokusom na softverski segment. Analiza koju mi nudimo takvim službama predstavlja jednu esencijalnu, pouzdanu i efikasnu mjeru koja je IT menadžmentu neophodna za postizanje ne samo optimalnog načelnog usmjerenja kompanije ili institucije nego i za dosezanje novih mogućnosti i ostvarivanje ukupnih potencijala.

Naša profesionalna analiza softverske IT infrastrukture implicira sposobnost sagledavanja i shvatanja kompleksnih sistemima. Pod pojmom kompleksnog sistema podrazumijevamo strukturu koja sadrži mnogo objekata i funkcionalnosti, sa velikim brojem internih i eksternih dodirnih tačaka i interfejsova. Spomenuti objekti, po pravilu, imaju višeslojne međusobne relacije i međusobne zavisnosti. Svaki od njih se može nalaziti u različitim stanjima. Teškoća analize ovakvog sistema se dodatno pojačava individualnom dinamikom ponašanja svakog od objekata.

Posjedujemo kompetencije da se uspješno nosimo sa svim teškoćama i da pored svih problema koji se nalaze u praksi, sistematski sagledamo situaciju, shvatimo je, opišemo i istu dokumentujemo.

Naša obimna znanja i kompetencije na polju informacionih tehnologija, softvera, poznavanje raznih vodećih programskih jezika, relacionih baza podataka, kao i naša dugogodišnja iskustva na polju inženjerskog i informatičarskog reversalnog inženjeringa su od velikog značaja za kvalitetnu i uspješnu IT Analizu.

Prilikom analiziranja sposobni smo da brzo uočavamo i razumijemo, do tada novu i nepoznatu nam, softversku arhitekturu. Brzo shvatamo konkretan softverski kod, radeći unutar razvojnog okruženja i dibagera

Integrisane biznis & IT strategije! banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.